Gödsel

“Du blir vad du äter”. Det gäller även för våra svenska gårdar. Med dåliga förutsättningar och utebliven näring är det svårt att växa och frodas. För att hjälpa marken, din trädgård, din odling eller dina växter med en extra knuff finns det en lösning – gödsel. Gödsling är ett viktigt moment då det tillför väldigt nödvändiga näringstillskott till marken. Detta kallas NPK gödsel eller blåkorn.

Gödsel för jord och lantbruk

Det finns idag regler för hur du får gödsla i lantbruk vilket bidrar till en större utmaning varje gång det är dags för gödselspridning. Du måste ta hänsyn till olika regler, miljö och ekonomi. På en åker får du endast sprida mineralgödsel, organisk gödsel och stallgödsel. På jordbruksverket.se kan du hitta mer information gällande gödselhantering i för jord- och lantbruk.

Gödsel för trädgårdar

Vill du ge dina odlingar rätt och bra förutsättningar bör du fräst använda dig av vatten. Utan vatten har växterna det svårt att ta upp mineralämnen och näring ur jorden.

Det finns dock sällan tillräckligt med näring i jorden och du kommer ibland behöva tillsätta näring för bättre och snabbare resultat. Nedan ser du en punktlista på bra gödsel att använda. Du kan på nelsongarden.se läsa djupare om varje gödsel och få mer tips inför din odling.

 • Hönsgödsel
 • Kogödsel
 • Benmjöl
 • Blodmjöl
 • Lövmull
 • Gräsklipp
 • Nässelvatten

Utrustning för gödselhantering

Det är viktigt att hålla rent och effektivisera arbetet med att lagra och sprida gödsel. Detta görs med hjälp av professionella maskiner och redskap. Vill du veta mer om utrustning för gödselhantering? Nedan kan du se populär utrustning som används för att skapa en bra gödselhantering.

Vad är gödsel?

Gödsel är olika substanser som används flitigt för att förbättra mark, jordbruk och trädgård. Främst för att få de odlade växterna att växa snabbare. För att driva hållbart jordbruk bör du ge tillbaka lika mycket växtnäring som går bort med grödan. Det finns olika sorters gödsel som du kan ta del av nedan. Vill du läsa djupare om olika gödsel kan du på granngarden.se hitta bra och nödvändig information gällande området.

Naturgödsel

Naturgödsel består av spillning från djur, kompost eller benmjöl. Detta är med andra ord organisk gödsel. Höns- och kogödsel är exempel på denna näring. Du kan med lätthet skapa egen naturnäring i trädgården. Detta genom att skaffa en kompost där allt ditt avfall kommer att gå i ett kretslopp.

NPK gödsel – Blåkorn

Idag finns det framställt handels-, mineral och konstgödsel. Detta gödningsmedel är en snabb variant att använda istället för vanlig gödsel som tar längre tid. Mineralnäringen benämns Kväve (K), Fosfor (P) och Kalium (K), (NPK). Detta är viktiga näringsämnen för växlighet och odling i trädgårdar.

Gräsmattegödsel

Du som är på jakt efter en fin och grön gräsmatta bör använda bra och energifylld gräsmattegödsel. Denna gödsel har egenskaper och näring som är anpassade för få gräsmattan just grön.

Lagra gödsel

Du som äger djur ska ha tillräckligt med lagringskapacitet för att på ett bra sätt kunna lagra allt stallgödsel. Ditt lagringsutrymme ska vara format så att det inte sker läckage och avrinning av gödsel till omgivningen runt om. Du kan på jordbruksverket.se läsa mer om vad du behöver tänka på gällande att lagra gödsel.

När krävs gödselplatta?

Gödselplatta krävs när en gård äger mer än tio djurenheter och behöver förvara gödseln på ett säkert och smidigt sätt.

Denna plats ska ha tillräckligt stor kapacitet för att kunna lagra gödsel i åtta månader om det gäller nötkreatur, hästar, getter eller får. Har gården en annan djurhållning krävs det en kapacitet på tio månader. För mer information, läs mer om regler för lagring av gödsel hos goteborg.se.

Regler för spridning av gödsel

Från den 1 mars 2022 gäller nya regler för spridning av gödsel. Bland annat regler som att mängden kväve som du tillför ska sänkas från 40 till 30 kilo, men också att du måste ta hänsyn till markens egen möjlighet att leverera kväve till växterna som du själv producerar. Nedan ser du en punktlista på fler regler som börjat gälla. Vill du läsa djupare på dessa kan du göra det på jordbruksverket.se.

 • Undvika att bygga förråd av fosfor i Åkermark
 • Du måste ta hänsyn till markens egen kväveleverans, detta genom att dela kvävegiva
 • Schabloner som är vägledande för din produktion av gödsel
 • Hålla koll på kväve- och fosforinnehåll i gödsel
 • Du måste se över alla dina beräkningar