Fatpump

En rejäl och bra fatpump underlättar arbetet något oerhört, men du vill säkert inte betala alltför mycket för en sak du kanske bara använder då och då. Det är viktigt att tänka på kvalitet och säkerhet då fel pump för jobbet kan kosta mycket pengar och orsaka stora skador. Därför har vi tagit fram de viktigaste aspekterna för dig som ska köpa ny pump.

Här kan du köpa fatpumpar

När du ska köpa denna typ av pump är det viktigt att du får god kvalitet samt service och garanti inkluderad på ditt köp. Pumparna slits hårt under användningen, på grund av hantering men också på grund av miljö och vilka vätskor de pumpar. Om de går sönder under användning kan de i bästa fall sätta stopp för arbetet och i värsta fall skada användare. Allt som oftast kan försäljaren assistera dig med att välja ut rätt fatpump. Pk-produkter.se har mängder av fatpumpar, elektriska och manuella, och är mycket hjälpsamma med att hitta rätt pump för din verksamhet.

Såklart finns det fler aktörer som säljer fatpumpar. Tapflo.se är en försäljare av Jessberger fatpumpar och har lång erfarenhet av branschen. De kan assistera med industripumpar av alla dess slag för kemi-, livsmedel- och läkemedelsindustrin. De flesta pumpar de säljer kan dessutom skräddarsys utifrån kundens behov. Flera av deras modeller uppfyller ATEX-kraven, vilket gör att de kan användas för volatila vätskor och i explosiva miljöer.

Tips vid köp av fatpump

Fel val av fatpump kan orsaka gasläckor, värme, brand eller explosion i slangar och tank. Här är de viktigaste aspekterna att tänka på. Skulle du ha några ytterligare frågor om vilken pump som passar bäst rekommenderar vi att kontakta försäljaren innan köpet.

Vilken vätska ska pumpas?

Det är viktigt att välja en pump designad för varje vätska. Det är viktigt att ha klart för sig om vätskan är:

  • Frätande
  • Brandfarlig
  • Trögflytande

Alla aspekter ovan behöver tas i åtanke innan du köper en ny pump. För alla farliga vätskor och kemikalier ska det finnas ett säkerhetsdatablad (SDB / MSDS) med produkten. Läs mer om SDB på kemi.se. I ditt SDB kan du läsa exakt vilka krav som en pump måste uppfylla för att vara säker.

Trögflytande vätskor behöver speciella pumpar med excenterskruv för att fungera bra och inte gå sönder under användningen. Temperatur kan ha en mycket stor påverkan på vätskors viskositet så ha det i åtanke om du pumpar i en lokal som har stora temperaturförändringar eller är utomhus. Utomhus måste du även tänka på att vätskorna kan frysa under olika temperaturer. Relevanta temperaturer ska stå med i SDB.

Elektrisk eller tryckluftsdriven

Generellt fungerar en eldriven variant för de flesta vätskor. Däremot, om vätskan är väldigt brandfarlig eller om pumpen måste fungera i explosionskänsliga miljöer bör du välja en tryckluftsdriven fatpump i stället.

Manuell eller automatisk

En manuell pumpmodell är ofta mycket billigare. Är det inte så stora volymer eller särskilt ofta det behöver pumpas är en manuell pump mycket mer kostnadseffektiv. Tryckluft- eller elektriska fatpumpar kan lätt automatiseras genom ett datorsystem eller en enkel timer. De är också mycket bättre att använda om det gäller stora volymer som pumpas eller de används väldigt ofta.

Märkning

Tänk på att alla behållare av farliga vätskor, även tillfälliga fat eller genomflödeskärl, måste märkas med relevanta varningar för den vätska de innehåller. På Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om dessa varningar och markeringar. Kom ihåg att om vätskorna överskrider en viss mängd måste även lokalen vara tydligt utmärkt med samma märkningar.