Göra egen flis: Guide

Har du en trädgård full av grenar och kvistar som du inte vet vad du ska göra med? Att slänga dem på soptippen är inte bara onödigt, det är också dåligt för miljön. Med en flishugg kan du enkelt förvandla ditt trädgårdsavfall till en värdefull resurs. Vi guidar dig igenom processen.

Tillvägagångssätt

Förberedelser

 • Välj rätt material: Använd friskt eller torrt trämaterial, gärna grenar och kvistar upp till 10 cm i diameter. Undvik stenar, metall och jord.
 • Kontrollera flishuggen: Se till att den är i gott skick och att knivarna är vassa. Följ alltid säkerhetsinstruktionerna.
 • Använd rätt skyddsutrustning: Hjälm, visir, hörselskydd och handskar är viktiga för att undvika olyckor.

Flisa

 • Starta flishuggen: Läs bruksanvisningen och starta maskinen enligt instruktionerna.
 • Matta in materialet: Mata in grenarna och kvistarna en i taget i flishuggens inmatningshål. Var försiktig och undvik att stoppa in för mycket material på en gång.
 • Justera storleken: Om din maskin har möjlighet att justera flisstorleken, gör det nu.
 • Samla upp flisen: Använd en säck eller container för att samla upp flisen.

Efterarbete

 • Stäng av maskinen: Se till att flishuggen är helt stoppad innan du rengör den.
 • Rengöring: Rengör maskinen från flis och annat material.
 • Förvaring: Förvara flisen på en torr och väl ventilerad plats.

Tips

 • Flisning går lättare om materialet är torrt.
 • Klipp gärna grenarna i mindre bitar innan du flisar dem.
 • Använd materialet till trädgårdsgångar, marktäckning, kompostering eller som bränsle.

Vad är flis?

Flis är små bitar av trä som används som råmaterial för olika ändamål, inklusive tillverkning av bränslepellets. Det tillverkas av restprodukter från skogs- och träförädlingsindustrin, vanligtvis genom användning av en flishugg. Processen innebär att torra sågspån och kutterspån används som råvara.

Fördelar med egen tillverkning

 • Du kan hugga flis direkt till flisfickan för enkel fyllning
 • Jämn kvalitet på fliset bidrar till en säker drift
 • Du slipper besvärlig lagring av flis, då du hugger den när du behöver den istället för att köpa in
 • Du har koll på exakta kostnader för flisproduktion och värmekostnad i framtiden

Vad är en flishugg?

En flishugg är en maskin som används för att tillverka träflis av trädgrenar och kvistar. De flesta maskinerna har en kraftfull motor som driver en kniv eller en serie knivar som krossar och flisar träet till små bitar.

Maskinerna är ofta utformade för att vara enkla att använda och kräver ofta minimalt underhåll. De är designade för att enkelt kan hantera och flisa grenar och kvistar av olika tjocklekar. Tjockleken på grenarna som kan hanteras varierar beroende på modellen, men de flesta maskinerna är utrustade för att hantera tjocka grenar på upp till 10-15 cm i diameter.

Miljövänliga maskiner

En fördel med flishuggar är att de är miljövänliga. Användning av dessa maskiner bidrar till att reducera mängden sopor i naturen. Flishuggarna blir ett effektivt sätt att utnyttja det trä som annars skulle gå till spillo.

Tillverka pellets

Utöver att nyttja flis som marktäckning eller för kompostering, finns även möjligheten att producera pellets. Pellets utgörs av små, komprimerade träcylindrar som fungerar som biobränsle i pelletspannor eller pelletskaminer. Dessa brinner mer effektivt och renare än traditionell ved, vilket gör dem till ett eftertraktat alternativ för uppvärmning. För att framställa pellets krävs en pelletsmaskin, vilken pressar samman flisen under högt tryck för att skapa de små cylindrarna. Även om en sådan maskin kan vara en kostsam investering, kan den vara lönsam om du har tillgång till stora mängder flis och önskar använda det som en hållbar energikälla.

Användningsområden för pellets

De resulterande pelletsen fungerar som ett förnybart biobränsle och används främst för uppvärmning. Pellets är populära på grund av deras höga effektivitet och låga miljöpåverkan. De kan användas i pelletskaminer, kakelugnar eller pelletskorgar för att generera värme på ett effektivt sätt.

Användning

En flishugg kan hantera större och tjockare grenar och man kan oftast mata in flera små grenar samtidigt. Det innebär att jobbet oftast går snabbare eftersom du matar in flera små grenar samtidigt.

Dessa maskiner drivs ofta av bensinmotorer för att klara de tunga jobben, medan nästan alla kompostkvarnar drivs med el. Vissa flismaskiner är kapabla att hantera hela träd, somliga hanterar grenar med en diameter på upp till 10 cm. Enstaka flishuggar kan hantera grenar med en diameter på upp till 15 cm. Till skillnad från en kompostkvarn som oftast har en behållare som samlar upp flisen, kastar en flishugg oftast materialet åt sidan.

Sammantaget är kompostkvarnar mer anpassade för trädgårdsbruk, medan flismaskiner är mer anpassade för tunga jobb som att fälla ett träd. Flistuggar finns hos bland annat Nordicc som är en stor aktör inom grönyteskötsel.

Använd kompostkvarn

Med en kompostkvarn kan man hugga trädgrenar och kvistar på ett säkert och miljövänligt sätt, och använda den som bränsle för uppvärmning eller andra ändamål. Med en kompostkvarn kan man snabbt och effektivt göra träflis som är torrare, finare och jämnare än det man får från en vanlig flishugg. Det hjälper också till att undvika skador på trädgårdsinredning och skador som kan uppkomma från stora grenar och kvistar. Du kan hitta olika modeller av kompostkvarnar av tillverkaren STIHL.

Så här gör du

För att använda en kompostkvarn, börjar man med att klippa ner grenar och kvistar som inte behövs. När du har klippt ner dem ska du rengöra dem, skära bort eventuella mögelsvampar och sedan torka träet. Sedan lägger man grenarna och kvistarna i kompostkvarnen och kör den. Fliset som kommer ut från kompostkvarnen är torrt och färdigt att användas som bränsle. Sara Bäckmo tipsar om hur du kan göra.

Vilka typer av träd passar bäst för att göra egen flis?

Träd som al, bok, ek, hassel, lönn, furu, björk och ask passar bäst för att göra egen flis. Alla dessa träd har löv som kommer leverera torr och hållbar flis.

 • Al
 • Bok
 • Ek
 • Hassel
 • Lönn
 • Furu
 • Björk
 • Ask